4. La reproducció
- Hippocampus donant a llum!


- Diferència entre la reproducció asexual i sexual


- La reproducció sexual i asexual a l'hidra- La regeneració a les planàries- La reproducció als caragols