La desforestació

external image tala%20ilegal%20de%20%C3%A1rboles.jpg
Selva amazònica

L' agricultura i la ramaderia intensiva

external image mar_plasticos-un-ejemplo-de-agricultura-intensiva.jpgexternal image 20070417klpgeogra_142_Ies_SCO.jpg
Transgènics

Explotació directa d’espècies

Sobrepesca

Comerç Animals