Biosfera
external image estrategia+rk.jpg

external image r+y+K.jpg


Relaciones Interespecíficas...


Simbiosis:
external image liquen.JPG

Mutualismo:
external image mutual.jpg
Depredación:
external image depreda.png

external image coevoluci%25C3%25B3n.jpg


Parasitismo:

external image parasitos.jpg


Competencia interespecífica:
external image competencia+inter.jpgexternal image dendroica.jpg
Competencia intraespecífica
external image competencia+intra.png


Estenoics

external image imatge4961.jpg

Eurioics

external image imatge4960.jpg
Com són les espècies A i B respecte a la temperatura?
external image curva2.gifexternal image curva2.gif